Import

NBP opublikował wstępny bilans płatniczy Polski za kwiecień 2020

Obostrzenia wprowadzone w związku z koronawirusem (COVID-19) istotnie wpłynęły na kondycję gospodarki. Zamknięte lokale, centra handlowe, zgodnie z przewidywaniami spowodowały zmniejszenie volumenu, zarówno w eksporcie, jak i imporcie. Eksport towarów wyniósł 62,6 mld PLN i był niższy o 20,8 mld PLN, czyli o prawie 25% niż w kwietniu 2019 r. Import towarów osiągnął wartość 62,8… Czytaj więcej »NBP opublikował wstępny bilans płatniczy Polski za kwiecień 2020

Brexit a import i eksport produktów

Brexit czyli wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej to wydarzenie, które nie obędzie się bez istotnego wpływu na gospodarkę państw Unii Europejskiej, jak i samej Wielkiej Brytanii. Zakończenie okresu przejściowego przyniesie wiele zmian w szeroko pojętej branży TSL. Jeśli jesteś importerem lub eksporterem warto więc dowiedzieć się jak przygotować firmę do nowych realiów rynkowych. Brexit… Czytaj więcej »Brexit a import i eksport produktów

Dopuszczenie do obrotu

Dopuszczenie do obrotu – procedura nadająca towarowi niewspólnotowemu, status towaru wspólnotowego. Procedura dopuszczenia do obrotu ma zastosowanie do towarów importowanych z tzw. krajów trzecich na obszar celny Unii Europejskiej, a jej efektem jest nadanie towarom statusu celnego towaru wspólnotowego. Procedura dopuszczenia do obrotu, wymaga: zastosowania środków polityki handlowej, dopełnieniu formalności związanych z przywozem towarów, uiszczenia… Czytaj więcej »Dopuszczenie do obrotu

Cło

Cło – rodzaj podatku od towarów, który pobierany jest przez państwo w związku z ich importem lub eksportem przez granicę lub z tranzytem przez obszar celny państwa. Cła zatem dzielą się na: Cło importowe Cło eksportowe Cło tranzytowe Cła nakładane są w celu zwiększenia wpływów do budżetu państwa, ochrony rodzimych towarów na rynku krajowym, przed… Czytaj więcej »Cło

Gestia transportowa

Gestia transportowa to prawo i obowiązek wynikający z kontraktu kupna-sprzedaży, zorganizowania i dokonania oraz opłacenia transportu danego towaru. Posiadanie gestii transportowej w eksporcie oznacza: sprzedawanie towaru z opłaceniem kosztów transportu „jak najdalej”, a w imporcie kupowanie go „jak najbliżej” miejsca wysyłki lub produkcji.

Form A

Form A czyli świadectwo pochodzenia, potwierdzające kraj lub region pochodzenia towaru. Świadectwo takie wymagane jest, aby skorzystać ze stawki preferencyjnej, przy imporcie z krajów rozwijających się i słabo rozwiniętych.

Baza dostawy

Baza dostawy – podział obowiązków pomiędzy eksportera oraz importera; najczęściej do określania bazy dostawy używane są formuły handlowe Incoterms 2020. Zobacz również: Incoterms 2020 – reguły dla każdego środka transportu