Bezpieczeństwo produktów

Certyfikaty i oznaczenia na zabawkach wprowadzanych do obrotu

Zabawki to produkty, które wprowadzając do obrotu na Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), muszą spełnić wymagania objęte unijnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa. Uzyskując odpowiednie oznaczenia i certyfikaty, producent zapewnia konsumentów, że produkt został wprowadzony do obrotu zgodnie z przepisami prawa oraz spełnia normy jakości i bezpieczeństwa. Oto normy, jakie muszą spełnić zabawki, które trafiają do sprzedaży. Wymagania…

read more
1280 853 Blog Tirsped

Odprawa celna – jakie dokumenty należy dostarczyć?

Sprowadzając towar z kraju nie będącego w Unii Europejskiej jednym z najważniejszych obowiązków jest odprawa towaru, czyli przejście przez procedurę celną. Przedstawienie prawidłowego kompletu dokumentów umożliwi nam szybką i bezproblemową odprawę. W tym artykule przedstawiamy Wam niezbędne dokumenty, jakich może wymagać od nas urzędnik celny – jak wyglądają i w jakiej sytuacji będą potrzebne. Faktura…

read more
1920 1080 Blog Tirsped

Oznakowanie CE – dyrektywy nowego podejścia

Znak CE czyli Conformité Européenne to oznaczenie produktu, którego producent deklaruje że spełnia on wymagania tzw. Dyrektywy nowego podejścia. Tym samym producent zapewnia konsumentów, że produkt został wprowadzony do obrotu zgodnie z przepisami prawa, spełnia Produkty nielegalnie wprowadzone do obrotu Wprowadzenie do obrotu produktów, które nie spełniają norm bezpieczeństwa i jakości oraz nie posiadają znaku…

read more
1300 866 Blog Tirsped

Bezpieczeństwo produktów – co warto wiedzieć?

Towary, które są wprowadzane do obrotu na Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), muszą spełnić wymagania objęte unijnymi przepisami zharmonizowanymi lub technicznymi przepisami krajowymi lub ogólnymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa. Planujesz wprowadzenie produktu do obrotu w Unii? Poznaj obowiązujące przepisy. Unijne prawodawstwo znajduje zastosowanie nie tylko w odniesieniu do nowo wytworzonych produktów, ale też do produktów używanych importowanych…

read more
1920 1280 Blog Tirsped

Propozycja zmian dotyczących bezpieczeństwa produktu

Towary, które nie są objęte unijnymi przepisami zharmonizowanymi lub technicznymi przepisami krajowymi, muszą spełniać ogólne wymogi dotyczące bezpieczeństwa. Komisja Europejska opublikowała propozycje zmiany dyrektywy 2001/95/WE z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa produktów, wprowadzanych do obrotu na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Proponowane zmiany przede wszystkim mają dostosować bezpieczeństwo produktów do nowej cyfrowej i…

read more
1920 1280 Blog Tirsped

Dopuszczenie do obrotu

Dopuszczenie do obrotu - procedura nadająca towarowi niewspólnotowemu, status towaru wspólnotowego. Procedura dopuszczenia do obrotu ma zastosowanie do towarów importowanych z tzw. krajów trzecich na obszar celny Unii Europejskiej, a jej efektem jest nadanie towarom statusu celnego towaru wspólnotowego. Procedura dopuszczenia do obrotu, wymaga: zastosowania środków polityki handlowej, dopełnieniu formalności związanych z przywozem towarów, uiszczenia…

read more
150 150 Blog Tirsped