Rosja – zaostrzenie kontroli granicznych i zmiany w egzekwowaniu mandatów

W ubiegłym tygodniu, w Rosji weszły w życie nowe przepisy zaostrzające kontrole graniczne i wprowadzające zmiany w egzekwowaniu mandatów za wykroczenia drogowe i transportowe, popełnione na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Kierowcy i przewoźnicy na granicy będą sprawdzani pod kątem zaległości w opłatach mandatów. W przypadku wykrycia takich sytuacji, kierowcy będą zobligowani do opłacenia wszelkich należności na granicy państwowej, w ciągu trzech godzin, od rozpoczęcia procedury kontrolnej. Dłużnicy zostaną wpuszczeni do kraju dopiero po uiszczeniu mandatów i kar. Przepisy dotyczą zarówno kierowców, jak i ciężarówek przewoźników, biorących udział w wykroczeniach.

Kontrole służby celnej będą badać między innymi mandaty związane z przekraczaniem dozwolonej prędkości, naruszeniami obciążenia na oś, przekraczaniem dozwolonych gabarytów, czasu pracy i odpoczynku kierowców, czy braku wpłat w systemie Płaton.

O wystawionych mandatach i niezapłaconych grzywnach można się dowiedzieć na stronie internetowej Inspekcji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (GIBDD) w sekcji “Sprawdzanie mandatów GIBDD” (www.gibdd.ru).