Projekt rozporządzenia zmieniającego SENT

W Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, zamieszczono projekt rozporządzenia Ministra Finansów, zmieniający rozporządzenie w sprawie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (SENT). Projekt jest w trakcie konsultacji, które będą trwały  do 5 września br.

Projekt rozporządzenia dostępny jest w Rządowym Centrum Legislacji:
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12315508/katalog/12530973#12530973

Jak możemy przeczytać w piśmie przekazującym projekt do uzgodnień, krótki termin konsultacji wynika z potrzeby pilnego wydania rozporządzenia. Wprowadzenie tych przepisów ma istotne znaczenie dla podmiotów gospodarczych. Data wejścia w życie rozporządzenia jest uwarunkowana datą wejścia w życie ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 1539), która wchodzi w życie 1 października 2018 r.

Stanowiska w ramach konsultacji publicznych zgłosili: Konfederacja Lewiatan, Biuro Regulacyjne – Centrala Poczty Polskiej SA, Polska Izba Przemysłu Chemicznego oraz Izba Gospodarcza Transportu Drogowego.

Chcesz dowiedzieć się więcej o SENT?

Rejestr zgłoszeń SENT na Platformie PUESC – co warto wiedzieć?