ADR

ADR to europejska konwencja (umowa) dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych. Każda firma świadcząca usługi związane z transportem drogowym towarów niebezpiecznych zobowiązana jest do współpracy z Doradcą do Spraw Bezpieczeństwa Przewozu Towarów Niebezpiecznych (doradca ADR). Doradca ADR pomaga w realizacji i egzekwuje obowiązki wynikające z przepisów. Wprowadza odpowiednie instrukcje i procedury oraz sporządza sprawozdania. Zgodnie… Czytaj więcej »ADR

TEU

TEU (ang. Twenty feet Equivalent Unit) – jednostka stosowana w transporcie morskim, odpowiadająca wymiarom kontenera o wymiarach 20×8×8,5 stopy, czyli dokładnie 6,10×2,44×2,59 metra lub ok. 39 m3 – czyli parametrom tzw. kontenera dwudziestostopowego.