HAWB

HAWB (ang. House Air Waybill) – spedytorski lotniczy list przewozowy – zawiera spis pojedynczych przesyłek skonsolidowanych dla potrzeb transportu, w którym wyszczególniona jest cena za przewóz według stawki oferowanej klientowi przez spedytora.

Gestia transportowa

Gestia transportowa to prawo i obowiązek wynikający z kontraktu kupna-sprzedaży, zorganizowania i dokonania oraz opłacenia transportu danego towaru. Posiadanie gestii transportowej w eksporcie oznacza: sprzedawanie towaru z opłaceniem kosztów transportu „jak najdalej”, a w imporcie kupowanie go „jak najbliżej” miejsca wysyłki lub produkcji.

Fumigacja

Fumigacja czyli zwalczanie szkodników roślin mogących znajdować się w opakowaniach drewnianych, paletach przez użycie fumigantów, środków chemicznych np. bromku etylu.

Form A

Form A czyli świadectwo pochodzenia, potwierdzające kraj lub region pochodzenia towaru. Świadectwo takie wymagane jest, aby skorzystać ze stawki preferencyjnej, przy imporcie z krajów rozwijających się i słabo rozwiniętych.

Drobnica

Drobnica to z reguły ładunek o wadze poniżej 2,5 tony (wyjątkiem jest fracht lotniczy); podstawowym wyróżnikiem, bez względu na środek transport jest sposób naliczania frachtu – zleceniodawca płaci za wagę faktyczną lub obliczeniową przesyłki, bez względu na wielkość (objętość i/lub ładowność) środka przewozowego użytego do transportu (naczepa, kontener, wagon, samolot).

Dekonsolidacja

Dekonsolidacja ładunku (przesyłek) to dzielenie skonsolidowanej przesyłki na pojedyncze, przeznaczone dla kolejnych odbiorców.

CAF

CAF – (ang. Currency Adjustment Factor) – dodatek waloryzacyjny, z tytułu zmiany kursu walut.

Baza dostawy

Baza dostawy – podział obowiązków pomiędzy eksportera oraz importera; najczęściej do określania bazy dostawy używane są formuły handlowe Incoterms 2020. Zobacz również: Incoterms 2020 – reguły dla każdego środka transportu

BAF

BAF (ang. Bunker Adjustment Factor) – dodatek z tytułu wzrostu cen paliwa okrętowego. Wskaźnik BAF nazywany jest też korektą paliwową, za sprawą której zmieniają się ceny transportu, w zależności od uśrednionych kosztów hurtowych 1m³ oleju napędowego Ekodiesel.

AWB

AWB (ang. air waybill) to międzynarodowy lotniczy list przewozowy – dokument imienny, niezbywalny. AWB jest świadectwem przyjęcia towaru do transportu lotniczego i tym samym zawarcia umowy z przewoźnikiem.