Krajowa Administracja Skarbowa przejmuje pobór opłaty za przejazd po drogach

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej podpisał nowelizację Ustawy o Drogach Publicznych. Zgodnie z nowelizacją od 1 lipca 2020 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego (GITD) pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Ustawa… Czytaj więcej »Krajowa Administracja Skarbowa przejmuje pobór opłaty za przejazd po drogach

Norwegia z elektronicznymi listami przewozowymi

Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego IRU (ang.International Road Transport Union) donosi, że Norwegia ratyfikowała protokół e-CMR, stawiając na elektroniczne listy przewozowe. Kolejnym krokiem po ratyfikowaniu protokołu jest dostosowanie przepisów dotyczących transportu drogowego. Jak informuje IRU wprowadzenie e-CMR ma na celu przyspieszenie obiegu dokumentów, płatności, a także zmniejszy pole do nadużyć i błędów. e-CMR – wszystko co… Czytaj więcej »Norwegia z elektronicznymi listami przewozowymi

Magazyn czasowego składowania – dla kogo przeznaczony i kiedy warto skorzystać z oferty?

Magazyn czasowego składowania to rodzaj magazynu znajdującego się pod dozorem celnym, umożliwiający przesunięcie odpraw, w przypadku braku możliwości dokonania skutecznego zgłoszenia celnego i dopełnienia zobowiązań. Do najczęstszych przyczyn braku takiej możliwości zalicza się braki w dokumentacji, wymaganej do dokonania zgłoszenia. Mowa tutaj między innymi o: Braku dokumentacji dotyczącej badań Stacji sanitarno-epidemiologicznej, Braku dokumentacji wymaganej przez… Czytaj więcej »Magazyn czasowego składowania – dla kogo przeznaczony i kiedy warto skorzystać z oferty?

NBP opublikował wstępny bilans płatniczy Polski za kwiecień 2020

Obostrzenia wprowadzone w związku z koronawirusem (COVID-19) istotnie wpłynęły na kondycję gospodarki. Zamknięte lokale, centra handlowe, zgodnie z przewidywaniami spowodowały zmniejszenie volumenu, zarówno w eksporcie, jak i imporcie. Eksport towarów wyniósł 62,6 mld PLN i był niższy o 20,8 mld PLN, czyli o prawie 25% niż w kwietniu 2019 r. Import towarów osiągnął wartość 62,8… Czytaj więcej »NBP opublikował wstępny bilans płatniczy Polski za kwiecień 2020

Oznakowanie CE – co oznacza i kiedy jest wymagane?

Oznakowanie CE – podstawowe informacje Conformité Européenne, czyli oznakowanie CE umieszcza się na danym produkcie jako deklarację producenta, że dany wyrób spełnia wymogi dyrektywy tzw. „Nowego Podejścia” UE. Są one związane z zagadnieniami ochrony zdrowia, środowiska i bezpieczeństwem użytkowania, a przede wszystkim mają za zadanie określić zagrożenia, które producent powinien wykryć oraz wyeliminować. Producent umieszczając… Czytaj więcej »Oznakowanie CE – co oznacza i kiedy jest wymagane?