Najnowsze ograniczenia w ruchu lotniczym

W środę 16-września br. Rząd wprowadził zmiany w ograniczeniach w ruchu lotniczym, w związku z trwającą pandemią COVID-19. Z listy zakazów połączeń lotniczych wykreślono Meksyk, Rumunię oraz Indie, dopisano natomiast Francję. Obecna lista liczy 30 państw i obowiązuje do 29-września br. Zakaz lotów obejmuje następujące kraje: Argentynę Bahamy Belize Bośnię i Hercegowinę Boliwię Brazylię Królestwo… Czytaj więcej »Najnowsze ograniczenia w ruchu lotniczym

Tablice ADR – klasyfikacja ładunków niebezpiecznych

Czym jest Tablica ADR? Tablica ADR to oznakowanie pojazdu transportującego substancje niebezpieczne, zawierająca klasyfikację rodzaju niebiezpieczeństwa (numer HIN) oraz numer klasyfikacyjny danego materiału niebezpiecznego (UN).   Przykładowa tablica ADR dla przewozu benzyny: HIN – 33 – ciecz łatwo zapalna (temp. zapłonu niższa od 23 °C) UN – 1203 – Benzyna (węglowodory ciekłe o temperaturze zapłonu niższej niż… Czytaj więcej »Tablice ADR – klasyfikacja ładunków niebezpiecznych

Przewóz materiałów niebezpiecznych – obowiązki przewoźnika ADR

ADR to europejska konwencja dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych, czyli m.in. paliw, materiałów wybuchowych i łatwopalnych, gazów palnych i trujących, materiałów utleniających, samoreaktywnych, promieniotwórczych, zakaźnych, czy żrących. Przepisy obowiązują w 50 krajach i dokładnie określają obowiązki przewoźnika świadczącego transporty materiałów określonych w konwencji, a także wskazują na sposób w jaki należy wykonać dany przewóz.… Czytaj więcej »Przewóz materiałów niebezpiecznych – obowiązki przewoźnika ADR

Obroty towarowe handlu zagranicznego Polski w I poł. 2020 r.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował wstępny raport dotyczący importu i eksportu w Polsce. W eksporcie, po spadkach notowanych w kwietniu (o 28,6%) oraz maju (o 21,6%), czerwiec zakończył się wzrostem w porównaniu rok do roku, na poziomie 0,3%. W imporcie wciąż widoczne jest spowolnienie, choć jego skala – 13,5% r/r jest mniejsza niż w kwietniu… Czytaj więcej »Obroty towarowe handlu zagranicznego Polski w I poł. 2020 r.

Umowa o wolnym handlu między Unią Europejską, a Wietnamem

Z dniem 1 sierpnia 2020 roku weszła w życie Umowa o wolnym handlu między Unią Europejską, a Wietnamem. W wyniku porozumienia wprowadzone zostały liczne ułatwienia w wymianie handlowej i usługowej, a także zniesiono ograniczenia celne dla wymiany handlowej między stronami, zawierające zniesienie ceł na 99% wszystkich importowanych i eksportowanych towarów. Zmiany dotyczą również uproszczenia procedur… Czytaj więcej »Umowa o wolnym handlu między Unią Europejską, a Wietnamem