Baza dostawy

Baza dostawy – podział obowiązków pomiędzy eksportera oraz importera; najczęściej do określania bazy dostawy używane są formuły handlowe Incoterms 2020.

BAF

BAF (ang. Bunker Adjustment Factor) – dodatek z tytułu wzrostu cen paliwa okrętowego. Wskaźnik BAF nazywany jest też korektą paliwową, za sprawą której zmieniają się ceny transportu, w zależności od uśrednionych kosztów hurtowych 1m³ oleju napędowego Ekodiesel.

AWB

AWB (ang. air waybill) to międzynarodowy lotniczy list przewozowy – dokument imienny, niezbywalny. AWB jest świadectwem przyjęcia towaru do transportu lotniczego i tym samym zawarcia umowy z przewoźnikiem.

Awaria wspólna

Awaria wspólna – w ubezpieczeniach morskich, decyzja kapitana statku o poświęceniu części ładunku lub statku albo o poniesieniu nadzwyczajnych wydatków w celu uratowania przed grożącym niebezpieczeństwem całości mienia zaangażowanego w wyprawie morskiej. Koszty awarii wspólnej ponoszone są proporcjonalnie przez każdego z właścicieli uratowanego ładunku i ma charakter ubezpieczenia wzajemnego. Prawnie opisuje ją kodeks morski, zaś… Czytaj więcej »Awaria wspólna

ADR

ADR to europejska konwencja (umowa) dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych. Każda firma świadcząca usługi związane z transportem drogowym towarów niebezpiecznych zobowiązana jest do współpracy z Doradcą do Spraw Bezpieczeństwa Przewozu Towarów Niebezpiecznych (doradca ADR). Doradca ADR pomaga w realizacji i egzekwuje obowiązki wynikające z przepisów. Wprowadza odpowiednie instrukcje i procedury oraz sporządza sprawozdania. Zgodnie… Czytaj więcej »ADR