Norwegia z elektronicznymi listami przewozowymi

Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego IRU (ang.International Road Transport Union) donosi, że Norwegia ratyfikowała protokół e-CMR, stawiając na elektroniczne listy przewozowe.

Kolejnym krokiem po ratyfikowaniu protokołu jest dostosowanie przepisów dotyczących transportu drogowego. Jak informuje IRU wprowadzenie e-CMR ma na celu przyspieszenie obiegu dokumentów, płatności, a także zmniejszy pole do nadużyć i błędów.

e-CMR – wszystko co warto wiedzieć

e-CMR (fr. Convention relative au contrat de transport international de Marchandise par Route) to elektroniczny dokument, na podstawie którego odbywa się drogowy przewóz towarów. Dokument potwierdza zawarcie umowy na transport i wystawiany jest w trzech egzemplarzach: dla nadawcy, odbiorcy oraz dla przewoźnika.E-CMR uwierzytelniany przez strony umowy przy użyciu podpisu elektronicznego zapewniającego jego powiązanie z elektronicznym listem przewozowym.

Najważniejsze informacje zawarte w e-CMR to:

  • nadawca,
  • przewoźnik,
  • odbiorca,
  • towar,
  • termin i miejsce nadania,
  • koszt przewozu,
  • instrukcje do realizacji procedur celnych,
  • wykaz dokumentów wręczonych kierowcy.

Za szkody i koszty wynikające z podania nieprawidłowych danych odpowiada nadawca.

Strony protokołu

e-CMR uprzednio wprowadzono już w następujących krajach: Białoruś, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Iran, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Mołdawia, Holandia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria i Turcja.

e-CMR w Polsce

Polska podpisała Protokół dodatkowy do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), dotyczący stosowania elektronicznego listu przewozowego 8. sierpnia 2019 roku. Konwencja weszła w życie 11 września 2019 r.