Niemcy – Nowe stawki opłat drogowych

W październiku 2020 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że koszty utrzymania niemieckiej policji drogowej nie mogą być uwzględniane w opłatach za przejazd drogowy, gdyż nie stanowią kosztu utrzymania infrastruktury. ETS stwierdził, że stawki MAUT są zawyżone i mogą stanowić nadmierne obciążenie finansowe.

W związku z orzeczeniem ETS, Bundestag obniżył opłaty za przejazd, z mocą wsteczną od daty orzeczenia ETS.

Od 1 października 2021 r. planowane jest jednak wprowadzenie wyższych opłat za zanieczyszczanie powietrza. Koszty związane z zanieczyszczaniem powietrza zmienią się następująco:

  • Euro 6: poprzednio 1,1 centa / km; od 1.10.21 – 1,2 centa / km,
  • Euro 5: poprzednio 2,2 centa / km; od 1.10.21 – 2,3 centa / km,
  • Euro 4: poprzednio 3,2 centa/km; od 1.10.21 – 3,4 centa / km,
  • Euro 3: poprzednio 3,2 centa/km; od 1.10.21 – 3,4 centa / km,
  • Euro 2: poprzednio 7,4 centa / km; od 1.10.21 – 7,8 centów / km,
  • Euro 1 i pojazdy bez klasyfikacji: poprzednio 8,5 centa/km; od 1.10.21 – 8,9 centów/km.

Aby uzyskać zwrot MAUT należy złożyć wniosek do Ministerstwa Infrastruktury, reprezentowanego przez Urząd ds. Transportu (Bundesamt für Güterverkehr).

1280 856 Blog Tirsped