Logistyka uwzględniona we włoskim kodeksie cywilnym

We Włoszech nastąpiła ważna zmiana – usługi logistyczne zostały uwzględnione w kodeksie cywilnym. Modyfikacja ma służyć regulacji prawnej zamówień usług TSL. Co zmieniło się po nowelizacji KC?

Poprawka zgłoszona przez senatora Nazario Pagano do DL 36/2022 na PNRR (AC 3656), ma szczególne znaczenie w regulacji zamówień publicznych. Uznaje ona rolę logistyki oraz umowy określające wykonanie usług TSL. Poprawka, a w szczególności art. 1667 bis kc, odnosi się do wszelkich działań logistycznych, w tym:

  • działalności recepcyjnej,
  • przekształcania,
  • przechowywania,
  • przewozu,
  • przekazania,
  • dystrybucji towarów innego podmiotu.

Rozróżnione zostały czynności działania logistycznego na towarze, bez ich przemieszczania od transportu towaru. W tym ostatnim przypadku, nie będą już miały zastosowania przepisy o zmówieniach publicznych, a o transporcie. Wprowadzone zmiany modyfikują kwestie odpowiedzialności klienta, która dla usług transportu (przemieszczania towarów) wygasa, jeśli ten weryfikuje przewoźnika poprzez centrum rejestru przewozów drogowych – z punktu widzenia wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i obowiązków ubezpieczeniowych.

Źródło: uominietrasporti.it

1280 789 Blog Tirsped