Linie lotnicze planują osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050r.

Podczas odbywającego się w Bostonie 77. Walnego Zgromadzenia, Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Powietrznego (IATA) przyjęło uchwałę dotyczącą ograniczenia emisji CO2, tak aby transport lotniczy osiągnął neutralność klimatyczną do 2050 roku.

Osiągnięcie neutralności klimatycznej będzie niezwykle trudnym zadaniem, wymagającym współpracy inżynierów, specjalistów z branży oraz rządów państw całego Świata. Do sukcesu projektu konieczne będzie wprowadzenie zrównoważonego paliwa lotniczego (SAF), w tym biopaliwa czy nowych technologii opartych o wodór, a także inwestycje w infrastrukturę.

Jak wskazał Willie Walsh (Dyrektor Generalny IATA) – „należy zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o co najmniej 1,8 miliarda ton, co oznacza że skumulowane 21,2 miliarda ton węgla zostanie zmniejszone do 2050r.”. Walsh jako główny czynnik umożliwiający wprowadzenie zmian wskazał system kompensacji i redukcji emisji dwutlenku węgla w lotnictwie międzynarodowym.

Podejmowaniu uchwały towarzyszyła szeroka dyskusja, jednak nie wszyscy byli jednomyślni. Chińscy przewoźnicy wskazywali na możliwe trudności w osiągnięciu wyznaczonego celu w tak krótkim czasie. Chiny bowiem zakładają osiągnięcie neutralności klimatycznej 10 lat później (do 2060 roku). Ostatecznie przyjęto jednak za cel rok 2050 – m.in. przez Porozumienie Paryskie wskazujące właśnie tę datę.

Plan realizacji celów będzie ewoluował, zakładając wykorzystanie najbardziej opłacalnych w danym momencie technologii. Przyjęto jednak wstępny scenariusz, który uwzględnia poniższe etapy:

  • do 2025: oczekiwana produkcja SAF osiągnie 7,9 miliarda litrów (2% całkowitego zapotrzebowania na paliwo),
  • do 2030: produkcja SAF wyniesie 23 miliardy litrów (5,2% całkowitego zapotrzebowania na paliwo). Wdrożone zostaną programy regionalne i modernizacja bloków systemu lotniczego ICAO,
  • do 2035: produkcja SAF wyniesie 91 miliardów litrów (17% całkowitego zapotrzebowania na paliwo). Zostaną wprowadzone samoloty elektryczne i wodorowe na rynek regionalny,
  • do 2040: produkcja SAF wyniesie 229 miliardów litrów (39% całkowitego zapotrzebowania na paliwo),
  • Do 2045: produkcja SAF wyniesie 346 miliardów litrów (54% całkowitego zapotrzebowania na paliwo).

Źródło: IATA