Zakazy ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12t

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Infrastruktury w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach, wraz z końcem roku szkolnego i początkiem wakacji, od 26 czerwca obowiązują letnie zakazy ruchu pojazdów oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12t (z wyłączeniem autobusów):

 • w piątki, w godzinach 18-22
 • w soboty, w godzinach 8-14,
 • w niedziele, w godzinach 8-22.

Występują wyjątki od zakazu, między innymi w przypadku transportu ładunków szybko psujących się, a także przejazd ciężarówek wracających do kraju w ramach wykonywania transportu międzynarodowego. Pozostałe wyjątki wyszczególnione zostały w rozporządzeniu Ministra Transportu w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz.U. 2019 poz. 1968 z późniejszymi zmianami).

Powyższe przepisy obowiązują również od godziny 8:00 do 22:00 w dni ustawowo wolne od pracy:

 • 1 stycznia – Nowy Rok,
 • pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
 • drugi dzień Wielkiej Nocy,
 • 1 maja – Święto Państwowe,
 • 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
 • pierwszy dzień Zielonych Świątek,
 • dzień Bożego Ciała,
 • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 • 1 listopada – Wszystkich Świętych,
 • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
 • 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
 • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.