Koronawirus – wiadomości dla klientów

Szanowni Państwo,

w związku z rozszerzającą się pandemią Koronawirusa SARS-COV-2 oraz wprowadzeniem specjalnych środków ostrożności, pragniemy poinformować iż nasi pracownicy wciąż pozostają do Państwa dyspozycji i są dostępni pod telefonami służbowymi, mailami oraz Skype’m.

Zapewniamy, że podjęliśmy wszelkie niezbędne środki, aby realizować zlecenia i służyć pomocą bez najmniejszych zakłóceń. Mając na uwadze Państwa wygodę oraz szybkość przekazywania informacji, będziemy stale, na bieżąco aktualizować wszelkie wiadomości o przepływie towarów, pracy naszych agentów i pracowników.

 

WIADOMOŚCI

 

Sytuacja na granicach

Komisja Europejska utworzyła platformę umożliwiającą przekazywanie i pozyskiwanie informacji na temat krajowych środków transportowych podjętych przez państwa członkowskie w odpowiedzi na epidemię koronawirusa. Sytuację w danym państwie członkowskim można sprawdzić w poniższym linku:

https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en

Trwające już jakiś czas wzmożone kontrole na granicach zostały w znaczący sposób zoptymalizowane i czas oczekiwania znacząco się skrócił w stosunku do pierwszych dni od wprowadzenia ograniczeń. Problemem jest niepewność kolejnych decyzji rządów krajów, a co za tym idzie obawy przewoźników przed przyjmowaniem kolejnych zleceń eksportowych, nie mających gwarancji, że ograniczenia pracy zakładów w innych krajach spowoduje konieczność długiego oczekiwania w Europie na kolejne zlecenia. Dlatego dostępność floty znacząco spadła, szczególnie w relacjach międzynarodowych. Największy problem z dostępnością stanowią zestawy 13.6m. Skutkiem powyższego, od kilku już tygodni notuje się znaczący wzrost stawek frachtowych.

Szacowany czas oczekiwania na granicach:

  • Z Republiką Federalną Niemiec:

Jędrzychowice - 1,5 godziny
Zgorzelec -1 godzina

Na przejściach: Świecko, Kostrzyn nad Odrą, Kołbaskowo, Krajnik Dolny, Olszyna, Gubin, Słubice, Świnoujście-Garz ruch odbywa się na bieżąco.

  • Z Litwą:

Na przejściach: Budzisko, Ogrodniki ruch odbywa się na bieżąco.

  • Z Czechami:

Na przejściach: Gorzyczki, Cieszyn-Chotĕbuz, Trzebinia, Jakuszyce, Nowe Chałupki, Głuchołazy, Lubawka, Kudowa Słone, Gołkowice, Cieszyn-Český Tĕšín (Most Przyjaźni) ruch odbywa się na bieżąco.

  • Ze Słowacją:

Na przejściu: Barwinek, Chyżne ruch odbywa się na bieżąco.

Prezydium Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ogłosiło otwarcie kolejnych przejść granicznych. Wielokilometrowe korki na przejściach mają rozładować 3 nowe przejścia z Czechami oraz 1 nowe z Litwą (w Ogrodnikach). Na czterech przejściach granicznych z Niemcami rozszerzony został zakres ruchu.

Szacunkowy czas oczekiwania na przekroczenie granicy:

Z Republiką Federalną Niemiec:

Jędrzychowice - 10 godzin
Świecko - 10 godzin
Olszyna - 5 godzin
Krajnik Dolny – 6 godzin
Kołbaskowo – 2 godziny

Z Litwą:
Budzisko - 10 godzin

Z Republiką Czeską:
Gorzyczki -  4 godziny
Cieszyn - 8 godzin
Kudowa Słone - 7 godzin
Nowe Chałupki - 2 godziny
Trzebina – 3 godziny
Jakuszyce - 3 godziny

Ze Słowacją:

Barwinek – 6 godzin
Chyżne –  2 godziny

Lista czynnych przejść granicznych oraz niezbędnych formalności związanych z przekraczaniem granicy, dostępna jest na stronie czeskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych: https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22239800&doctype=ART"

Niemcy zamykają granice z Francją, Austrią i Szwajcarią. Nie dotyczy to jednak transportu towarów i osób dojeżdżających do pracy. Koniecznie jest posiadanie oświadczeń o realizowanej trasie. Granice Polski pozostają zamknięte dla obcokrajowców.

Rosja zamknęła przejścia graniczne dla ruchu cudzoziemców. Wjazd na teren kraju mają oficjalne delegacje państwowe oraz osoby z zezwoleniem na pobyt na terenie Federacji Rosyjskiej.

W związku z Koronawirusem wszczęto procedury sanitarne oraz wprowadzono wzmożone kontrole graniczne. Oznacza to utrudnienia w ruchu. Kontrola sanitarna na granicach polega na pomiarze temperatury pasażerów oraz pobieraniu informacji o miejscach podróży oraz danych kontaktowych. W razie wykrycia kolejnych chorych ułatwi to dotarcie do wszystkich pozostałych pasażerów, potencjalnie zarażonych wirusem. Od niedzieli 15.03.2020 obowiązuje zakaz wjazdu cudzoziemców.

 

Transport cargo

Od 01.04.2020 LOT otwiera usługę frachtowca ex PVG do i z Warszawy. Bezpośrednie loty realizowane będą na przedpłacie i przeznaczone są  dla ładunków ogólnych oraz artykułów pomagających w walce z epidemią (maseczki, termometry, gogle itp.). Sytuacja w spedycji lotniczej zmienia się bardzo dynamicznie - w przypadku jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu (airsales@tirsped.com.pl)

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-COV-2 w Europie wydłużono okres karencji certyfikatów ADR. Decyzja dotyczy zaświadczeń, których ważność kończy się między 1 marca 2020r., a 1 listopada 2020r. i związana jest z brakiem możliwości przeprowadzenia nowych szkoleń. Przedłużenie certyfikatów ma zapewnić ciągłość łańcucha dostaw towarów niebezpiecznych.

Więcej:

https://www.tirsped.com.pl/blog/wydluzenie-certyfikatow-adr/

Transport lotniczy odczuwa wyraźne skutki pandemii COVID-19. Linie lotnicze odwołują loty, uziemiają samoloty, niektóre redukują zatrudnienie. Wstrzymane do odwołania zostały wszystkie loty w ruchu międzynarodowym z/do Polski oraz połączenia krajowe. Wciąż działają linie lotniczne LOT i czartery pasażerskie, które wykorzystywane są do transportu cargo. Lot złożył wniosek na zmianę konfiguracji z PAX&CAO na CAO, co oznacza plan przekształcenia samolotów pasażerskich w cargo.

Najnowszy update sytuacji transportów morskich oraz przedłużania ważności dokumentów w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego COVID-19:

http://emsa.europa.eu/news-a-press-centre/covid19.html

Najnowsze wytyczne Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dotyczące przedłużania ważności dokumentów morskich w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego COVID-19:

Guidelines on extending the validity of seafarers POLAND_update.pdf

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zwróciło się do właściwych organów państwowych o:

  • zwolnienie z obowiązku 14-dniowej kwarantanny dla załóg statków żeglugi śródlądowej, oraz
  • umożliwienie przejścia granicy z Republiką Federalną Niemiec na Odrze, dla statków żeglugi śródlądowej.

Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej Republiki Federalnej Niemiec wzywa służby o powstrzymanie się od ścigania i karania naruszeń prawa transportu drogowego, wymogu uzyskania zezwolenia i przepisów dotyczących kabotażu do 30 września 2020. Dotyczy to transportu żywności i pasz, artykułów medycznych i paliwa.

Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej Republiki Federalnej Niemiec wzywa służby o powstrzymanie się od ścigania i karania naruszeń prawa transportu drogowego, wymogu uzyskania zezwolenia i przepisów dotyczących kabotażu do 30 września 2020. Dotyczy to transportu żywności i pasz, artykułów medycznych i paliwa.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 Ministerstwo Infrastruktury informuje o wprowadzeniu odstępstw od stosowania przepisów art. 6-7 ww. rozporządzenia w stosunku do kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy. Zgodnie z odstępstwami:

  • dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin,
  • tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin,
  • łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 96,
  • po okresie prowadzenia pojazdu trwającym pięć i pół godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut.

Więcej: https://www.tirsped.com.pl/blog/ministerstwo-infrastruktury-wprowadza-odstepstwa-w-zakresie-czasu-pracy-kierowcow/

Statki do polskich portów dopływają bez przeszkód. Towary cargo odbierane są przez przewoźników zgodnie z planem.

 

Praca firmy

 

Sytuacja w Chinach

Minister Handlu Chińskiej Republiki Ludowej, Zhong Shan, wziął udział w nadzwyczajnym spotkaniu online Ministrów Handlu i G20 w sprawie COVID-19. Na spotkaniu omówiono globalny wpływ pandemii COVID-19 na stan gospodarki światowej. Strony zgodziły się, że należy usprawnić koordynację i współpracę oraz przyjąć politykę otwartego handlu w celu zmniejszenia wpływu na globalne łańcuchy dostaw oraz ułatwienia przepływu towarów i usług.

Tempo rozprzestrzeniania się koronawirusa spada z każdym dniem. Władze Chin informują o powstrzymaniu pandemii. Praca fabryk oraz przedsiębiorstw w Chinach wróciła do normalnego trybu pracy. Wciąż nie osiągnięto jednak pełnej wydajności fabryk ze względu na objęcie części pracowników kwarantanną.