EETS czyli Europejska Usługa Opłaty Elektronicznej

EETS (ang. European Electronic Toll Service) czyli Europejska Usługa Opłaty Elektronicznej to system zapewniający elektroniczny pobór opłat od pojazdów ciężarowych przemieszczających się w ramach obszaru Unii Europejskiej.

Usługa EETS regulowana jest dyrektywą Komisji Europejskiej. Ma na celu zniesienie utrudnień w obsłudze opłat drogowych, w transporcie międzynarodowym. Dzięki EETS opłaty pobierane są w formie elektronicznej, za pomocą jednego urządzenia pokładowego i jednej umowy. Usługa EETS dostępna jest wyłącznie na drogach dostosowanych do poboru opłat w formie elektronicznej viaTOLL – na drogach zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Załączniki:

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym 

1280 851 Blog Tirsped