Dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2021 rok

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2021 rok przewidziano inwestycje na ponad 3 miliardy złotych. Minister Infrastruktury zaakceptował rozdział pieniędzy na inwestycje. W ciągu 10 lat jednostki samorządu terytorialnego otrzymają dofinansowanie w łącznej wysokości 36 mld zł, co ma przyczynić się do rozwoju i wzrostu konkurencyjności regionów.

Minister Infrastruktury podkreślił, że inwestycje w drogi są elementem walki z kryzysem gospodarczym, wywołanym pandemią COVID-19 i mają na celu pobudzić aktywność gospodarczą.

1280 853 Blog Tirsped