Detention, demurrage i storage – czym się różnią i kiedy są naliczane?

Detention, Demurrage to pojęcia, które są często mylone przez przedsiębiorców zajmujących się handlem międzynarodowym i korzystających z usług spedycji morskiej.

Detention, a demurrage - kiedy są naliczane i czym są opłaty portowe?

Detention, a demurrage – kiedy są naliczane?

Demurrage

Demurrage to rodzaj opłaty za korzystanie ze sprzętu w terminalu portowym. W eksporcie demurrage rozpoczyna się w momencie wyładowania kontenera na terminalu, a kończy w momencie załadowania go na statek. W imporcie zaś naliczanie demurrage rozpoczyna się w momencie wyładowania kontenera ze statku i kończy podczas podjęcia go przez przewoźnika bądź klienta. Wysokość demurrage nalicza się za każdy dzień przestoju w porcie, zatem in dłużej kontener oczekuje na odbiór, tym większą kwotę zapłaci przedsiębiorca. Stawka dzienna określana jest w taryfach armatorskich, które wyznaczają również jaka ilość dni zwolniona jest z opłaty.

Detention

Detention to również rodzaj opłaty określonej w zawartej z armatorem umowie i taryfach armatorskich – związany jest z przekroczeniem czasu na jaki „wypożyczamy” kontener z portu. W eksporcie nalicza się go w momencie podjęcia pustego kontenera z portu, aż do zwrócenia pełnego. W imporcie detention rozpoczyna się w momencie odbioru pełnego kontenera z portu, aż do zwrócenia pustego.

Storage

Storage to rodzaj opłaty za wykorzystanie przez kontener powierzchni na terenie terminala portowego – na placu kontenerowym lub w magazynie.

1920 1280 Blog Tirsped