COVID-19 – środki bezpieczeństwa i godziny pracy w polskich portach

W związku z wprowadzeniem specjalnych środków bezpieczeństwa, polskie terminale kontenerowe wprowadzają tymczasowe zmiany w godzinach oraz trybie pracy.

Bałtycki Terminal Kontenerowy BCT Gdynia

Magazyn BCT pracuje w godzinach 8:00 – 16:00. Przeładunki w Terminalu oraz obsługa drobnicy odbywają się w sposób niezakłócony i ciągły.

Wprowadzone środki bezpieczeństwa obejmują ponadto m.in.:

  1. Pomiar temperatury ciała dla osób wjeżdżających na teren Terminala,
  2. Ograniczenie kontaktu pracowników z klientami do niezbędnego minimum,
  3. Odwołanie i wstrzymanie wizyt gości w biurach Terminala BCT.

Terminal Kontenerowy DCT Gdańsk

Wprowadzono dwie przerwy sanitarne (5:30-6:30 oraz 17:30-18:30). Przerwy służą bezpiecznej wymianie grup pracowników, kończących i rozpoczynających zmianę z zachowaniem odpowiedniego dystansu.

Jak możemy dowiedzieć się z komunikatów na stronie DCT Gdańsk, w trakcie przerw sanitarnych operacje w terminalu będą przebiegały w następujący sposób:

  1. Magazyn CFS będzie pracował normalnie.
  2. Okna przeładunkowe pociągów zostaną wydłużone o godzinę.
  3. Operacje samochodowe będą utrzymane, ale w godzinach 5:00-7:00 oraz 17:00-19:00 ograniczona będzie liczba dostępnych slotów.
  4. Dostęp telefoniczny do PreGate i Call Center eBRAMY będzie utrudniony.
  5. Wstrzymane będą prace przeładunkowe oraz cumownicze na statkach.

Porty Szczecin-Świnoujście

W zespole portów Szczecin-Świnoujście towary obsługiwane są na bieżąco. Nie zmieniono godzin pracy portów. Z dniem 15 marca 2020 r., wprowadzono specjalne środki bezpieczeństwa.

1280 853 Blog Tirsped