COVID-19 – Nowe obostrzenia dotyczące wjazdu do wybranych Państw

Mimo rozpoczęcia programu szczepień, pandemia COVID-19 nie zwalnia tempa. W związku z pojawieniem się nowej, tzw. brytyjskiej mutacji wirusa, cześć krajów zdecydowała się na wprowadzenie nowych ograniczeń dla osób wjeżdżających na ich teren. Gdzie i na jakich zasadach wjedziemy?

Zakaz wjazdu do Szwecji z Norwegii, Danii i Wielkiej Brytanii

Rząd Szwecji 24-go stycznia podjął decyzję o przedłużeniu tymczasowego zakazu wjazdu na teren Szwecji z Norwegii, Danii i Wielkiej Brytanii. Zakaz obowiązuje do 14 lutego. Wykluczone z niego zostały osoby mieszkające lub wykonujące pracę w Szwecji, przewoźnicy, kurierzy, a także transporty medyczne.

Dodatkowo dla osób wjeżdżających z Wielkiej Brytanii, nie będących obywatelami Szwecji, konieczny jest ważny test na COVID-19.

Zasady wjazdu do Francji

Od 31-go stycznia 2021r., weszły w życie nowe obostrzenia w podróżach z i do Francji. Zmiany dotyczą zakazu podróży bez uzasadnionego powodu, między Francją, a tzw. państwami trzecimi (spoza UE). Podobnie jak osoby wjeżdżające z Wielkiej Brytanii do Szwecji, we Francji wprowadzono ogólny obowiązek posiadania negatywnego wyniku testu PCR. Obowiązek nie dotyczy kierowców wykonujących międzynarodowy transport towarów oraz pracowników transgranicznych. Na granicach kraju prowadzone są wybiórcze kontrole posiadania przez podróżnych negatywnych i aktualnych wyników testów.

Zasady wjazdu do Finlandii

Od 27 stycznia 2021r. Finlandia wprowadziła obostrzenia dotyczące wjazdu na teren kraju, z państw strefy Schengen. Podróżni zobowiązani są do przedstawienia na granicy stosownego uzasadnienia podróży, tj. praca na terenie Finlandii, tranzyt lub międzynarodowy transport towarów, nauka czy ważne względy rodzinne.

Zasady wjazdu do Niemiec

Wjazd na teren Niemiec z Unii Europejskiej oraz tzw. krajów trzecich znajdujących się na pozytywnej liście nie wymaga przedstawienia powodu podróży. W przypadku podróży z krajów większego ryzyka należy dokonać uprzedniego zgłoszenia wjazdu, wykonać test na COVID-19 oraz odbyć 10-dniową kwarantannę.

Zgłoszenia wjazdu należy dokonać przez stronę www.einreiseandmeldung.de.

Obszary o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami wirusa SARS-CoV-2 to:

Brazylia, Irlandia, Republika Połundniowej Afryki, Wielka Brytania i Portugalia.

Obszary podwyższonego ryzyka związanego z dużą liczbą zakażeń to:

Albania, Andora, Boliwia, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Czechy, Egipt, Estonia, Iran, Izrael, Kolumbia, Kosowo, Liban, Litwa, Łotwa, Meksyk, Macedonia Północna, Autonomia Palestyńska, Panama, Portugalia, Serbia, Słowenia, Hiszpania, USA i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Źródła:

regeringen.se
gov.pl/web/francja
pisil.pl

1280 720 Blog Tirsped