Budowa Terminala Kontenerowego w Świnoujściu

To już pewne, budowa terminala kontenerowego w Świnoujściu dojdzie do skutku! W dniu 22 listopada wiceminister infrastruktury, Marek Gróbarczyk oficjalnie wyraził zgodę na dzierżawę terenu o powierzchni 75 ha, na którym powstanie obiekt. Inwestycja prowadzona będzie przez konsorcjum Deme Concessions N.V. oraz QTerminals W.L.L., czyli dwie duże spółki o belgijsko-katarskich korzeniach. Rozpoczęcie działalności nowego terminalu przewidziano na 2028 rok.

Przyszłościowy terminal szansą na zwiększenie potencjału gospodarczego

Założeniem projektu jest budowa nowoczesnego terminala kontenerowego, który ma za zadanie zwiększyć przepustowość polskiej infrastruktury portowej. Nowy obiekt będzie mógł obsłużyć nawet dwa duże statki kontenerowe jednocześnie, a jego przepustowość ocenia się na 2 miliony TEU rocznie.

Przyszłościowa inwestycja to wyraźny znak dla państw zachodnich, że Polska stale zwiększa swój potencjał gospodarczy, w tym także poprzez rozwój poszczególnych form transportu. Jest to kluczowe w obliczu obecnej sytuacji, w której coraz trudniej o sprawny przesył towarów drogą morską, właśnie przez wzgląd na niedobór infrastruktury koniecznej do obsługi kontenerów. Budowa oraz późniejsze funkcjonowanie terminala w Świnoujściu stworzy także nowe miejsca pracy. Co więcej, zgodnie z umową inwestor, zobowiązany jest do wykonywania działań dla lokalnej społeczności. Zapis w ofercie mówi tu o kwocie 5 milionów złotych, które mają być spożytkowane na konkretne inwestycje ustalone z samorządem miasta Świnoujścia.

Decyzja środowiskowa, czyli ważny kamień milowy w sprawie

Nieco wcześniej, bo na początku października swoją aprobatę dla projektu wyraziła Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, wydając pozytywną decyzję środowiskową dla projektu inwestycji. Plan budowy został zatwierdzony po przeprowadzeniu wnikliwych badań w kwestii ewentualnego wpływu, jaki budowa terminala kontenerowego mogłaby wywrzeć względem otaczającego środowiska naturalnego. Analizy wykazują, że nowa inwestycja nie będzie wiązać się z zagrożeniem dla lokalnego ekosystemu. Ponadto władze portowe zobowiązane są do prowadzenia działań mających na celu minimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz dążeniu w kierunku zrównoważonego rozwoju całego regionu. W efekcie nowy terminal ma stać się nowoczesnym hubem i bardzo istotnym punktem na mapie transportu intermodalnego.

Inwestycję prowadzić będzie belgijsko-katarskie konsorcjum

Za budowę nowego terminalu kontenerowego w Świnoujściu odpowiedzialni będą zagraniczni inwestorzy. W gronie wykonawców znalazła się firma Deme Concessions. To przedsiębiorstwo wywodzi się z Belgii, a jego główna działalność obejmuje budowę infrastruktury miejskiej, czy tworzenie i bieżące utrzymanie torów wodnych oraz basenów portowych. W skład konsorcjum wchodzi także spółka QTerminals z Kataru, będąca operatorem jednego z portów wodnych w Zatoce Perskiej. Dla katarskich inwestorów będzie to pierwszy tak duży projekt realizowany w Europie.

1280 853 Blog Tirsped