ASEAN – Association of South-East Asian Nations

ASEAN (ang. Association of South-East Asian Nations) to organizacja założona w 1967 roku w Bangkoku, mająca reprezentować narody połączone przyjaźnią i stosunkami gospodarczymi. Do jej głównych celów należy promowanie regionalnej gospodarki i kultury, pokoju i respektowania reguł prawa, a także rozwój ekonomiczno-gospodarczy regionu.