WCA Family of Logistic Networks

Jesteśmy wśród najlepszych

Rok założenia 1989

WCA Family of Logistic Networks jest prestiżową organizacją skupiającą ponad 1500 niezależnych spedytorów w 500 miastach i portach na całym świecie. Członkostwo w organizacji jest nieprzypadkowe, a wybór członków poparty odpowiednimi referencjami i ich pozycją na rynku. Od wszystkich spedytorów zrzeszonych w WCA Family wymagane jest spełnienie określonych standardów dotyczących doświadczenia, profesjonalizmu i jakości obsługi. Sieć współpracujących ze sobą firm pozwala na transport Państwa towarów do każdego miejsca na świecie, jak też współpracę z ludźmi, którzy nie tylko posiadają dogłębną wiedzę na temat lokalnego rynku, ale też porozumiewają się w języku Państwa partnerów bez dodatkowych ograniczeń.

Jesteśmy zrzeszeni w:

  • World Cargo Alliance (WCA)
  • All World Shipping