Doradztwo ubezpieczeniowe

Bądź spokojny o swój towar

Rok założenia 1989

Dążąc do zapewnienia kompleksowej oferty, proponujemy naszym Klientom usługi w zakresie doradztwa ubezpieczeniowego i skutecznego zarządzania ryzykiem. Współpracując z największymi firmami ubezpieczeniowymi w Polsce i na świecie, działamy w najlepiej pojętym interesie Klienta, oferując konkurencyjne stawki ubezpieczeń na rynku. Nasze usługi oparte są na specjalnie wynegocjowanych pakietach ubezpieczeniowych oferowanych przez: AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.; GOTHAER Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.; InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group ; PZU Towarzystwo Ubezpieczeń S.A..

Ubezpieczenie CARGO zapewnia ochronę przewożonego ładunku od momentu opuszczenia przez niego miejsca nadania do chwili dostarczenia do miejsca przeznaczenia, w tym również podczas załadunków, rozładunków i składowania. Podstawowe ubezpieczenie wynikające z OC Spedytora lub OC Przewoźnika, chronią towar tylko i wyłącznie od szkód powstałych z winy spedytora lub przewoźnika. Taka forma ubezpieczenia nie zapewnia dostatecznej ochrony, gdyż nie obejmuje wszystkich ryzyk wynikających z tytułu: ryzyk losowych, naturalnych właściwości towaru, kradzieży i napaści, awarii wspólnej, itp.

Wartość ubezpieczonego towaru, zgodnie z życzeniem Klienta, możemy powiększyć o koszty: transportu, ubezpieczenia, cła, podatku VAT oraz 10% zryczałtowanej marży handlowej. W ramach pakietu doradczego zapewniamy Państwu: zgłoszenie towaru do ubezpieczenia przy przyjęciu zlecenia spedycyjnego, prowadzenie w imieniu Klienta lub pomoc przy prowadzeniu postępowania likwidacyjnego, szybką wypłatę odszkodowania.