Towary niebezpieczne

2017-05-12

Przypominamy naszym Klientom, iż na terminalu logistycznym Tirsped mamy możliwość magazynowania oraz dokonywania operacji przeładunkowych ładunków niebezpiecznych. Współpracujemy w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną oraz mamy brygady wyspecjalizowane i przeszkolone w zakresie towarów ADR.