Procedury celne uproszczone

2009-04-23

Agencja Celna Tirsped w Warszawie świadczy pełną gamę usług celnych w tym odprawy celne w procedurze uproszczonej.
Procedura uproszczona może być zastosowana przy: dopuszczeniu towaru do obrotu, procedurze składu celnego, uszlachetnieniu czynnym i biernym, odprawie celnej czasowej, procedurze wywozu i tranzytu.
Dla naszych stałych klientów oznacza to: znaczne skrócenie czasu odpraw celnych, zmniejszenie kosztów odpraw celnych, możliwość zastosowania technologii elektronicznego przetwarzania danych, a przede wszystkim poprawia płynność finansową przedsiębiorstwa dzięki możliwości rozliczania podatku VAT należnego z tytułu importu i podatku naliczonego w jednej, wspólnej, miesięcznej deklaracji składanej do Urzędu Skarbowego (Dz.U. 2008.209.1320, art.33a). Specjalizujemy się w opracowywaniu dla firm autorskich i nowatorskich projektów w zakresie procedur uproszczonych.

Zapraszamy do współpracy!