Polityka firmy

Jesteśmy praworządni

Rok założenia 1989

Być lepszym od naszej konkurencji w spełnianiu wymagań Klientów. Naszymi strategicznymi celami są:

  • Świadczenie usług na niezmiennie wysokim poziomie.
  • Kompleksowa obsługa zgodnie z oczekiwaniami Klienta.
  • Terminowe świadczenie usług, po konkurencyjnych cenach, przy optymalnych kosztach. 
    Stały rozwój firmy.
  • Posiadanie profesjonalnego zespołu Pracowników.
  • Świadome zaangażowanie wszystkich Pracowników firmy w działanie zgodne z wdrożonym Systemem Zarządzania Jakością i Wewnętrznym Systemem Kontroli.
  • Posiadanie sieci agentów na całym świecie i pozyskiwanie nowych partnerów gwarantujących nam kompleksowość i globalność w działaniu.
  • Doskonalenie poprzez zapobieganie błędom zamiast ich usuwanie.
  • Przestrzeganie wymagań prawnych.

Mając na uwadze wspólne dobro firmy TIRSPED Sp. z o.o. oraz jej Klientów, wdrożyliśmy system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą PN-EN ISO 9001:2009 rozszerzony o wymagania prawne dotyczące obrotu wyrobami strategicznymi. Jesteśmy godnymi zaufania partnerami, dotrzymujemy umów i wymagamy tego od naszych dostawców. Firma nasza stale udoskonala jakość usług starając się utrzymać pozycję lidera wśród średnich przedsiębiorstw na rynku krajowym, dążąc jednocześnie do znalezienia się w czołówce firm europejskich.