Odprawa celna i eksportowa

Pomagamy przekroczyć granicę

Rok założenia 1989

Każdy pośrednik marzy o tym, aby tanio kupić i drogo sprzedaż. Często pośrednicy uzyskują spore zyski wyłącznie dlatego, iż dostawcy nie zdają sobie sprawy, że są nabywcy gotowi zapłacić wyższą cenę lub nie wiedzą, że towar u producenta ma cenę niższą. To z tych względów pośrednicy starają się nie dopuszczać do kontaktów dostawców produktów z nabywcami. Służy temu proces nazywany neutralizacją dokumentów.

W praktyce czynność określana mianem neutralizacji dokumentów CMR sprowadza się do podania w polach "nadawca" bądź "odbiorca", zamiast danych rzeczywistego nadawcy lub odbiorcy, danych zleceniodawcy transportu, kiedy pośrednik chce zataić dane dostawcy przed finalnym odbiorcą.

Neutralizacja dokumentów jest jedną z usług świadczonych przez naszą agencję celną z siedzibą na terenie miasta Warszawa.

Naszą specjalnością jest dopełnianie wszelkich czynności związanych z obsługą celną, dotyczących przejęcia towarów, osób czy bagażu przez granicę celną danego kraju, które podlegają odprawie celnej. Miejscem odprawy eksportowej jest dokładnie wytyczony teren, oznaczany przez jednostki organizacyjne w porozumieniu z dyrektorem danego urzędu celnego. Do dokonania przekazów celnych towarów niezbędne jest zgłoszenie na deklaracji celnej bądź na tzw. Jednolitym Dokumencie Administracyjnym SAD.

Wyróżnia się trzy rodzaje odprawy celnej:

 • ostateczną - w sytuacji, gdy odprawiane towary nie powracają przez granicę celną,
 • warunkową - kiedy produkty po upływie pewnego czasu wracają za granicę celną bądź gdy przewożony towar musi zostać odesłany do kraju,
 • odroczoną - jeśli urząd celny nie dysponuje odpowiednimi technikami dokonania kontroli i musi przekazać transportowane towary innej jednostce celnej.

Oferujemy:

 • kompleksowa obsługa celna przesyłek w eksporcie i imporcie
 • obsługa towarów strategicznych
 • wystawianie dokumentów (przekazy celne, SAD), reprezentację Klienta przed Urzędem Celnym
 • obecność pracowników agencji celnej Tirsped podczas rewizji celnej
 • obsługa składów celnych i magazynu czasowego składowania
 • wystawianie deklaracji tranzytowych NCTS
 • obsługa deklaracji statystycznych INTRASTAT
 • wystawianie świadectw pochodzenia, karnetów TIR
 • reprezentowanie Klientów przed Graniczną Kontrolą Sanitarną i Inspekcją Handlową Artykułów Rolno - Spożywczych
 • udzielanie zabezpieczeń na czas tranzytu i w poczet należności celno - podatkowych
 • odprawa celna uproszczona z bezgotówkowym rozliczeniem podatku VAT
 • pomoc w odprawie mienia przesiedleńczego i samochodów osobowych (spoza UE)

Gwarantujemy usługi Agencji Celnych:

 • Tirsped w Warszawie /Terminal Logistyczny/, ul. Spedycyjna 22
 • Tirsped w Warszawie /Terminal Cargo/, ul. Wirażowa 35
 • Tirsped w Gdyni /Terminal Kontenerowy/ ul. Energetyków 5
 • Import Partner w Hamburgu
 • współpraca z V Oddziałem II Urzędu Celnego w Warszawie, zlokalizowanym na naszym stołecznym terminalu logistycznym:
 • obsługa celną i dokumentacyjną w kraju nadania i w kraju docelowym
 • aranżacja wszelkich formalności w imieniu Klienta
 • doradztwo celne i handlowe zapewni Państwu Agencja Celna Tirsped
 • szybki, bezpieczny, solidny, profesjonalny serwis


Obsługa celna

Jednocześnie pragniemy poinformować, że nasze oddziały znajdują się w Warszawie na terminalu logistycznym przy ul. Spedycyjnej 22 oraz na lotnisku Okęcie, w porcie Gdyni i Gdańsk. Realizowana przez Tirsped profesjonalna obsługa celna dotyczy wszelkich czynności związanych z przesyłkami w imporcie oraz eksporcie. W zakres naszej działalności wchodzą: kompleksowe usługi w zakresie wprowadzania towarów na obszar celny UE, odprawa eksportowa, odprawa celna uproszczona z bezgotówkowym rozliczeniem podatku VAT w deklaracji VAT-7 zgodnie z Artykułem 33a Ustawy o VAT, dokumentacja eksportowa wystawianie dokumentów karnet TIR i CMR, przekazy celne, świadectwa pochodzenia oraz neutralizacja dokumentów.

Dzięki statusowi AEO, nasza profesjonalna warszawska agencja celna posiada szereg przywilejów w zakresie procedur uproszczonych, m.in. otwieranie i zamykanie karnetów TIR oraz dokumentów NCTS bez konieczności prezentowania ich w UC w momencie odprawy samochodu. Powyższe fakty sprawiają, że każdego rodzaju przeprowadzana u nas odprawa eksportowa przebiega bardzo sprawnie i może być dokonywana również poza godzinami pracy urzędu celnego.

Jako doświadczona agencja celna w Warszawie oferujemy kompleksowe usługi celne, działając również poza granicami Polski, na terenie portów morskich UE np. Hamburg, Rotterdam, Bremerhaven. Oferujemy obsługę w zakresie odpraw celnych fiskalnych, dzięki czemu istnieje możliwość rozliczenia podatku VAT nie w momencie importu, a w chwili sprzedaży towarów. Alternatywą dla tej opcji są odprawy celne uproszczone, które Agencja Celna Tirsped oferuje swoim klientom od 2011 roku we wszystkich swoich oddziałach na terenie kraju.

Współpracujemy również z agentami na całym świecie, co gwarantuje sprawną opiekę celną w kraju nadania / dostawy, dzięki czemu możliwa jest neutralizacja dokumentów. Nadawca otrzymuje sposobność realizowania dostaw w formie trans-shipmentów, bez konieczności prezentacji miejsca zakupu towaru.

Odprawa w Hamburgu

Celnik przy odprawie

Jako prężnie rozwijająca się firma spedycyjno-logistyczna, zapewniamy odprawy celne fiskalne na unijnych przejściach granicznych. Wykonujemy m.in. clenie w Hamburgu, sprawnie i kompleksowo przeprowadzając procedury dopuszczenia towarów do obrotu na terenie Unii Europejskiej.

Odprawa uproszczona

Szybkie odprawy

Oferujemy odprawy celne uproszczone w takich europejskich miastach, jak Rotterdam, Hamburg oraz Bremerhaven. Gwarantujemy kompleksowe usługi agencji celnych wraz z możliwością przeprowadzenia wszystkich niezbędnych formalności i procedur w imieniu klienta.